AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokółkach

"Co może taki mały człowiek, a czego robić nie powinien,
dowiemy się z twych mądrych książek, o których pamięć nie przeminie."

Witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sokółkach!::W naszej szkole przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki oraz zużyte baterie.

Dokumenty i materiały do pobrania

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach, Program Wychowawczy oraz inne ważne dokumenty, które nie znajdują się w tej sekcji, można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym adresem:

http://szkolasokolki.biposwiata.pl/Pliki do pobrania:

 

  Wniosek o przyjęcie do szkoły

 

  Wniosek o przyjęcie do przedszkola 

 

  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 

  Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 

  Wniosek o wydanie duplikatu karty motorowerowej

 

  Średnia ważona - regulamin oceniania


  Zasady oceniania zachowania


  Kryteria oceniania zachowania


  Plan lekcji od 14.10.2019r. (I-III)


  Plan lekcji od 14.10.2019r. (IV - VIII)