AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokółkach

"Co może taki mały człowiek, a czego robić nie powinien,
dowiemy się z twych mądrych książek, o których pamięć nie przeminie."

Witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sokółkach!::W naszej szkole przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki oraz zużyte baterie.

Kadra

Ewelina Nowicka

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Pani Ewelina Nowicka jest dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach. Uczy także języka polskiego.

Marzena Martynowicz

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

Pani Marzena Martynowicz jest nauczycielem opiekunem biblioteki szkolnej. Prowadzi także zajęcia artystyczne.

Małgorzata Nowaczyk

Funkcja: Pedagog, Logopeda, Nauczyciel

Pani Małgorzata Nowaczyk jest szkolnym pedagogiem i logopedą oraz prowadzi zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.

Paulina Cajler

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Pani Paulina Cajler jest wychowawcą grupy przedszkolnej 0b. Jest także nauczycielem języka niemieckiego.

Natalia Dębińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Pani Natalia Dębińska jest nauczycielem wychowawcą grupy przedszkolnej 0b.

Nina Kucharska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Pani Nina Kucharska jest wychowawcą grupy przedszkolnej 0a.

Elżbieta Parucka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Pani Elżbieta Parucka jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcą klasy Ia.

Iwona Caganowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Pani Iwona Caganowska jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Jest wychowawcą klasy Ib.

Marta Fabiszak - Latoń

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Pani Marta Fabiszak-Latoń jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Jest wychowawcą klasy II.

Ilona Bylinowska - Dziurla

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Pani Ilona Bylinowska-Dziurla jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Jest wychowawcą klasy III.

Małgorzata Grzybowska

Funkcja: Wychowawca, Dyrekcja, Nauczyciel

Pani Małgorzata Grzybowska jest wychowawcą klasy VII oraz nauczycielem języka polskiego. Pełni funkcję społecznego zastępcy dyrektora.

Zbigniew Rachubiński

Funkcja: Nauczyciel, Administracja, Wychowawca

Pan Zbigniew Rachubiński jest nauczycielem języka angielskiego i informatyki. Jest wychowawcą klasy Vb. Jest także administratorem szkolnej strony internetowej.

Eliza Majewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Pani Eliza Majewska jest nauczycielem języka angielskiego i informatyki. Jest także wychowawcą klasy VI.

Sławomir Spławski

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Pan Sławomir Spławski jest nauczycielem wychowania fizycznego i techniki. Jest także wychowawcą klasy Va.

Paulina Winkiel

Funkcja: Nauczyciel

Pani Paulina Winkiel jest nauczycielem wychowawcą w świetlicy oraz nauczycielem wychowania fizycznego. Prowadzi także gimnastykę korekcyjną w przedszkolu.

Renata Działak

Funkcja: Nauczyciel

Pani Renata Działak jest nauczycielem języka polskiego. Prowadzi także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne.

Małgorzata Gołdyn

Funkcja: Nauczyciel

Pani Małgorzata Gołdyn jest nauczycielem matematyki i przyrody. Jest także wychowawcą klasy IVa.

Joanna Kluczyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Pani Joanna Kluczyńska jest nauczycielem matematyki, biologii i geografii. Jest także wychowawcą klasy IVb.

Aneta Nierychła - Działak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Pani Aneta Nierychła-Działak jest nauczycielem historii, muzyki oraz plastyki. Jest także wychowawcą klasy VIII.

Ryszard Mikuła

Funkcja: Nauczyciel

Pan Ryszard Mikuła jest nauczycielem wychowania fizycznego, historii oraz informatyki.

Elżbieta Kulig

Funkcja: Nauczyciel

Pani Elżbieta Kulig jest nauczycielem chemii.

Bożena Kaczmarek

Funkcja: Nauczyciel

Pani Bożena Kaczmarek jest nauczycielem fizyki oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Anna Stryganek

Funkcja: Nauczyciel

Pani Anna Stryganek prowadzi zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa.

Mirosława Ciepła

Funkcja: Nauczyciel

Pani Mirosława Ciepła prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego.

Wioletta Piętka

Funkcja: Nauczyciel

Pani Wioletta Piętka jest nauczycielem katechetą.

Mariola Poczwardowska

Funkcja: Nauczyciel

Pani Mariola Poczwardowska jest nauczycielem opiekunem w szkolnej świetlicy.

Agnieszka Makowska

Funkcja: Nauczyciel

Pani Agnieszka Makowska jest nauczycielem opiekunem w szkolnej świetlicy.

Katarzyna Tomczak

Funkcja: Administracja

Pani Katarzyna Tomczak jest sekretarką w naszej szkole.

Urszula Antczak

Funkcja: Pracownik obsługi

Pani Urszula Antczak jest woźną oddziałową w przedszkolu.

Paweł Jaroński

Funkcja: Pracownik obsługi

Pan Paweł Jaroński pełni w naszej szkole funkcję pracownika gospodarczego.

Danuta Skotarek

Funkcja: Pracownik obsługi

Pani Danuta Skotarek jest jedną z pań sprzątających w naszej szkole.

Sylwia Wójkowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Pani Sylwia Wójkowska jest jedną z pań sprzątających w szkole.

Joanna Łechtańska

Funkcja: Pracownik obsługi

Pani Joanna Łechtańska jest jedną z pań sprzątających w szkole.