AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokółkach

"Co może taki mały człowiek, a czego robić nie powinien,
dowiemy się z twych mądrych książek, o których pamięć nie przeminie."

Witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sokółkach!::W naszej szkole przez cały rok szkolny zbieramy makulaturę, nakrętki oraz zużyte baterie.

Świetlica szkolna

01 września 2014 20:16 | Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin

dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej

 

Ś  wietlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach                         

      od 7.00 do 8.00 i od 11.45 do 16.00.

W chodząc do świetlicy witamy koleżanki, kolegów i nauczycieli.

I   dziemy do świetlicy bezpośrednio po lekcjach.

E  stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T  tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu, kurtki                  

      w szatni, a bluzy wiszą na wieszakach lub krzesłach.

L  ubimy porządek i czystość, dlatego bawimy się w świetlicy, a jemy                    

      w stołówce. Swoje miejsce pracy pozostawiamy uprzątnięte.

I   informujemy  nauczyciela o wyjściu ze świetlicy do biblioteki,

      szatni czy domu.

C  hodzimy a nie biegamy.

A  absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

 

J  esteśmy kulturalni, rozmawiamy, a nie krzyczymy.

A  ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom           

      i  kolegom lub potrzebującym.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w świetlicy

      i na powietrzu.

 

D bamy o piękny język polski.

O szczędnie gospodarujemy materiałami, szanujemy gry i pomoce.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy                

     z niej korzystają, było dobrze.

 

OPIEKUNOWIE ŚWIETLICY:

Aneta Nierychła – Działak

Arleta Szczepańska

Paulina Winkiel

Magdalena Nowicka - Kowalska

Przeczytano: 617 razy. Wydrukuj|Do góry